bordas.cat

Aquesta és la pàgina personal, en eterna construcció, d' Isaac Bordas. Programador interessat en PHP, MySql, xHTML, CSS i web semàntica.

This is the personal homepage, in eternal construction, of Isaac Bordas. Programmer interested in PHP, MySql, xHTML, CSS and semantic web.

Esta es la página personal, en eterna construcción, de Isaac Bordas. Programador interesado en PHP, MySql, xHTML, CSS y web semántica.

これはイサックのホームページ。プログラマ、PHPとMySqlとxHTMLとCSSとセマンティック・ウェブ専門家です。